Projektbeskrivning

Projektet Framtidens KTH-utbildningar samlade ledare, lärare och forskare i en heldagsworkshop för att diskutera en möjlig framtid för KTH:s ingenjörsutbildningar. Här målades en potentiell bild av hur ingenjörsutbildningen ska kunna möta morgondagens krav och utmaningar.

En möjlig bild av framtidens ingenjörsutbildningar vid KTH.

Arbetsseminariet blev grunden för en fiktiv utbildningskatalog för läsåret 2027/2028. Katalogen utvecklades genom forskningsmetoden Design fiction under ledning av Boris Design Studio.

Magnus Trogen Pahlén, Provins, anlitades tillsammans med Anna-Karin Lampou för att sammanställa, utveckla och formulera katalogens samtliga texter och utbildningsbeskrivningar.

I den fiktiva katalogen samsas fantasifulla beskrivningar med starka porträtt – allt grundat i verkliga visioner och förutsägelser om morgondagens teknikutveckling.

I projektet deltog representanter från KTH:s fakultet och nyckelpersoner från bland annat IT & Telekomföretagen, Scania, SICS, Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer. Idékläckare och utvecklingsledare var professorerna Gunnar Karlsson och Sverker Janson.